BAT

Een hond heeft emoties en wij moeten de emoties van de hond erkennen. Zo moet een hond die bang is naar onze mening gesteund worden; en is het in onze ogen onwenselijk om honden in gecontroleerde omstandigheden, te dwingen dingen te doen waarvoor ze angst hebben. Wij geven geen BAT trainingen maar maken in voorkomende gevallen wel gebruik van deze zienswijze.

De BAT methode is ontwikkeld door Grisha Stewart, een Amerikaanse hondentrainster die gespecialiseert is in reactiviteit.  BAT staat voor Behavior Adjustment Training een gedragstherapiemethode die gebruik maakt van twee bekende invalshoeken. De hond wordt heel geleidelijk blootgesteld aan datgene wat hij eng vindt, zonder dat er stress opbouwt (systematische desensitisatie). Daarnaast leert de hond de triggers een andere betekenis te geven (her-conditionering).

Bij BAT krijgt een hond zo veel mogelijk controle en ruimte om zelf te kiezen voor ontspannen gedrag. Hierdoor wordt niet alleen het gedrag veranderd, maar ook de emotionele reactie op de trigger(s). De hond wordt blootgesteld aan zijn triggers in een gecontroleerde omgeving en op een gepaste afstand. Er wordt gewerkt met een lange lijn en een zo comfortabel mogelijk tuig met bevestiging van de riem op de rug. De hond krijgt het gevoel dat hij vrij kan bewegen.

In eerste instantie zal HondEnHarmonie honden waarbij reactiviteit bespeurd wordt graag uitnodigen voor Balans en Coördinatie oftewel Body-awareness training, Detectiewerk of Hersenkrakers en puzzelwerk.  Vaak wordt het stressniveau daarmee verlaagt en leert de hond zelf ook met moeilijker situaties om te gaan en beslissingen te maken. Zodra wij denken dat we daarmee onvoldoende vooruitgang boeken zullen wij U in overleg proberen door te sturen naar een deskundige; op gebied van pijn bij honden, omdat dit soms een reden is van agressief/ beschermend gedrag of reactiviteit en als daar geen oorzaak gevonden kan worden sturen wij U door naar een gedragstherapeut of BAT deskundige. Het gebruik van dwangmiddelen of corrigerende tuigen of halsbanden past niet bij onze werkwijze.