Black box model

Het Black Box Model is in Nederland geïntroduceerd door Peter Beekman van Kynotrain Nederland.

Bij het Black Box Model gaan we er van uit dat honden nooit verkeerd gedrag kunnen vertonen. Ze kunnen niet anders dan reageren op de op dat moment voor hen belangrijkste prikkel. Ze reageren op de prikkel die gebaseerd is op aanleg en eventueel eerder opgedane ervaringen. Natuurlijk kan dit wel ongewenst zijn en dan is het aan ons de taak om het ongewenste gedrag om te buigen in gewenst gedrag.

Prikkel ‎→ Hersenen van de hond → Gedrag

In de black-box (hersenen) van de hond wordt bepaald hoe de hond in een bepaalde situatie of op een prikkel zal reageren. Afhankelijk van de ervaring van de hond ontstaat de motivatie om gedrag te herhalen of te vermijden. Als hun eerste reactie niet het gewenste resultaat voor henzelf oplevert gaan ze naar hun tweede voorkeur en zo werken ze hun lijstje af. Het is onze taak om het door ons gewenste gedrag op een situatie; op plaats 1 te krijgen.

Daarom is het gedrag van je hond observeren leuk en interessant. Wat doet de hond wel als hij niet jouw commando uitvoert; is eigenlijk interessanter dan hem dwingen het commando op te volgen.

Ook reageert een hond snel en voornamelijk op lichaamstaal (gedrag en houding) van mensen. Wanneer wij met onze lichaamshouding (taal) onduidelijke of zelfs tegenstrijdige signalen afgeven, dan begrijpt de hond niet wat de bedoeling is. Het is ook leuk om uit te vogelen op welk signaal (stem-, hand-, been-, bovenlichaam- of oogbeweging) de hond een “commando” uitvoert. Het is de taak van de handler om duidelijk naar de hond te zijn; en deze teamgenoot te leren lezen. HondEnHarmonie helpt U graag daarbij.