Clickertraining

Clickertraining is een waardevol hulpmiddel bij training van oefeningen in diverse disciplines. Clickertraining gaat uit van positief  bekrachtigen van gewenst gedrag.

Clickertraining wordt gebruikt bij de training van tientallen diersoorten. Dieren leren van de gevolgen van hun acties. Als een dier iets doet dat wordt gevolgd door iets plezierigs, is de kans groot zijn dat hij het opnieuw zal doen. Andersom zal het dier, als zijn actie wordt gevolgd door iets onplezierigs, dat gedrag minder vaak of zelfs niet meer herhalen.

Clickeren staat dus niet voor een bepaalde oefening en is geen doel op zich.

Wat bij het aanleren van een oefening belangrijk is; is de hond op het juiste moment vertellen dat de hond het goed doet. Bij meerdere oefeningen kan je niet verwachten dat de gehele oefening direct foutloos uitvoert maar leert de hond stapsgewijs. Een stappenplan voor een specifieke oefening in het hoofd van de handler is praktisch en geeft de handler handvatten om het leerdoel te bereiken.

“Shaping” is een kenmerk van clickertraining. Gedrag wordt in hele kleine stapjes aangeleerd, vaak beginnend met wat het dier uit zichzelf doet. Heel langzaam wordende eisen voor de oefening iets opgeschroefd. Het dier krijgt steeds de kans om na te denken en letterlijk uit te proberen wat de volgende stap moet zijn.

Als de handler juist kan timen zodat de hond gemotiveerd blijft; zal de hond blijven nadenken over wat er van hem verwacht wordt en leert de hond door het opdoen van eigen ervaring het snelste.

Dat op de seconde nauwkeurig vertellen dat de hond de juiste stap in de ontwikkeling maakt; adviseren wij met een clickwoord (zoals YES) te doen of met de clicker.

Het clickwoord of de clicker zijn niet de beloning want de beloning volgt pas na het clickwoord of de clicker.